Crowdfunding har i Norge de siste årene seilt opp som en ny måte for gründere å hente inn kapital - i tråd med globale trender. 

Crowdfunding kan oversettes til folkefinansiering og defineres som innsamling av små beløp fra et stort antall mennesker for å finansiere et prosjekt. Det som skiller crowdfunding fra andre typer finansiering er at menneskene som gir penger som regel ikke er profesjonelle investorer og at de gjerne har et altruistiske motiv.

Men hvordan lykkes man med crowdfunding?

Bidra tilbyr spennende, lærerike og samfunnsnyttige foredrag som skaper vellykkede crowdfundingkampanjer!

 

Bidra.no er hele Norges nettsted for folkefinansiering av gode gjerninger og morgendagens gründere